POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Niniejszym regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.helloword.eu.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników serwisu www.helloword.eu, a także wszelkie regulacje wymagane przez prawo.
DEFINICJE
 1. www.helloword.eu - internetowy serwis, poświęcony programowi do nauki słówek Hello Word, umożliwiający użytkownikom definiowanie własnych zestawów słówek. Właścicielem i administratorem serwisu www.helloword.eu jest Poldata sp.j.
 2. Poldata - Poldata sp.j. z siedzibą w Poznaniu, os. St. Batorego 40, 60-687 Poznań, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 9721128309 Regon: 300227243, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XXI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000248861.
 3. Zestaw słówek - miejsce na stronie internetowej udostępniane Użytkownikowi umożliwiające definiowanie własnych zestawów słówek do nauki w programie Hello Word.
 4. Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca Konto w serwisie www.helloword.eu osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, umieszczająca zestawy słówek, która wyraziła zgodę na treść niniejszego regulaminu.
 5. Konto - jest to miejsce w Serwisie www.helloword.eu dostępne po zalogowaniu w którym każdy Użytkownik może modyfikować swoje dane oraz zestawy słówek.
 6. Regulamin - niniejszy dokument sporządzony przez Poldatę, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z serwisu.
ZASADY KORZYSTANIA
 1. Rejestracja w serwisie www.helloword.eu jest bezpłatna.
 2. Użytkownik, który nie aktywuje Konta w okresie 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej, może zostać pozbawiony aktywacji konta.
 3. Konto może zostać usunięte, jeżeli Użytkownik w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie zalogował się do Serwisu.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta jeżeli stwierdzi, że Użytkownik nie działa zgodnie z obowiązującym prawem oraz Regulaminem serwisu.
 5. Tylko i wyłącznie Użytkownik posiadający Konto może definiować zestawy słówek.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na dowolne przetwarzanie zestawów słówek przez firmę Poldata.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na na ewentualne korekty w zestawie słówek naniesione przez administratora serwisu www.helloword.eu.
 8. Publikowane zestawy słówek po weryfikacji przez właściciela serwisu www.helloword.eu.
 9. Zakazane jest umieszczanie reklam przez Użytkowników serwisu bez zgody administratora strony.
 10. Zakazane jest publikowanie treści oraz rejestracji kont użytkowników, która zawiera wulgaryzmy.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za to aby zamieszczane przez niego zestawy słówek nie naruszały przepisów prawa oraz zasad regulaminu www.helloword.eu .
 2. Użytkownik publikujący zestawy słówek ponosi wszelką odpowiedzialności za jego szeroko pojętą treść, w szczególności za prawdziwość, rzetelność treści, a także ich zgodność z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa, i zwyczajami oraz normami moralno - etycznymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszym regulamin może zostać zmieniony przez Poldata. O zmianach regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Poldata poinformuje na stronie internetowej  www.helloword.eu.
 2. Zmiany regulaminu wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 3 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej.
E-mail: Hasło:     » Zarejestruj się!     » Przypomnij hasło

Rejestracja

Nick użytkownika:


E-mail:


Hasło:


Powtórz hasło:


Akceptuje "Regulamin serwisu"